Başka Aşklar

Başka Aşklar Best Read || [Ayşegül Devecioğlu] Başka Aşklar Best Read || [Ayşegül Devecioğlu] - Başka Aşklar, Ba ka A klar Ablas n n yoklu unun fark nda bile de ildi nemli olan birinin Koltuk ta oturmas yd Kim oldu u nemli de ildi herhangi biri olabilirdi l a benzeyen o sesle ba rd nda onunla ilgilenildi i s rece sakin

  • Title: Başka Aşklar
  • Author: Ayşegül Devecioğlu
  • ISBN: 9789753428200
  • Page: 345
  • Format: Paperback

Başka Aşklar Best Read || [Ayşegül Devecioğlu] - Başka Aşklar, Ba ka A klar Ablas n n yoklu unun fark nda bile de ildi nemli olan birinin Koltuk ta oturmas yd Kim oldu u nemli de ildi herhangi biri olabilirdi l a benzeyen o sesle ba rd nda onunla ilgilenildi i s rece sakin

Başka Aşklar, Başka Aşklar Best Read || [Ayşegül Devecioğlu], Başka Aşklar, Ayşegül Devecioğlu, Ba ka A klar Ablas n n yoklu unun fark nda bile de ildi nemli olan birinin Koltuk ta oturmas yd Kim oldu u nemli de ildi herhangi biri olabilirdi l a benzeyen o sesle ba rd nda onunla ilgilenildi i s rece sakindi Ablas n n kapal balkonun penceresinden d mesinden sonra ba sa l i in y llard r kap s n almad klar eve gelen kom ular ona bak p Bilmiyor de il mi dAblas n n yoklu unun fark nda bile. Başka Aşklar Best Read || [Ayşegül Devecioğlu] - Başka Aşklar, Ba ka A klar Ablas n n yoklu unun fark nda bile de ildi nemli olan birinin Koltuk ta oturmas yd Kim oldu u nemli de ildi herhangi biri olabilirdi l a benzeyen o sesle ba rd nda onunla ilgilenildi i s rece sakin

  • Başka Aşklar Best Read || [Ayşegül Devecioğlu]
    345Ayşegül Devecioğlu
Başka Aşklar

Comments Başka Aşklar

  1. yk tad nda yk ler okudum desem yeridir Ba sonu belirsiz postmodern yk lerden yk c klerden g na getirmi tim zira T m romanlar n okudu um Ay eg l Devecio lu nu zaten severdim, yk lerinin de ayn l de ba ar l oldu unu b ylece renmi oldum Yaln zca K t ve Xet bile ekstra bir y ld z hakediyordu, bir roman kurgusunda ve ok g zeldiler yk sevenlere duyurulur


  2. Ay eg l Devecio lu nun okudu um ikinci kitab bu.Ben dilini ve anlat m n be eniyorum, di er kitaplar da s radalar.6 yk den olu uyor Birbirinden farkl ama pek mutlu son olmayan yk ler.En ok xet hat yk s n be endim, san yorum en az bilgi sahibi oldu um ama bug nlerde ister istemez en yak n hissetti im i ins90Reyhan kendini bildi bileli, gen kad nlar, ocuk ya taki kad nlar, yan ba lar nda uzanan may nl topra a atlar, erkeklerin d ledi i bedenlerini art k kimsenin i ine yaramayacak bir et par as na d [...]