Kuş Diline Öykünen

Free Read Kuş Diline Öykünen - by Ayşegül Devecioğlu Free Read Kuş Diline Öykünen - by Ayşegül Devecioğlu - Kuş Diline Öykünen, Ku Diline yk nen Ku Diline yk nen T rkiye nin yak n tarihinden belle imizden silinmeye al lan bir d nem zerine yaz lm bir roman Belki de b t n bu olan bitenler yaln zca sezgiyle anla labilecek eylerdi bug ne kadar k

 • Title: Kuş Diline Öykünen
 • Author: Ayşegül Devecioğlu
 • ISBN: 9789753424561
 • Page: 309
 • Format: Paperback

Free Read Kuş Diline Öykünen - by Ayşegül Devecioğlu - Kuş Diline Öykünen, Ku Diline yk nen Ku Diline yk nen T rkiye nin yak n tarihinden belle imizden silinmeye al lan bir d nem zerine yaz lm bir roman Belki de b t n bu olan bitenler yaln zca sezgiyle anla labilecek eylerdi bug ne kadar k

Kuş Diline Öykünen, Free Read Kuş Diline Öykünen - by Ayşegül Devecioğlu, Kuş Diline Öykünen, Ayşegül Devecioğlu, Ku Diline yk nen Ku Diline yk nen T rkiye nin yak n tarihinden belle imizden silinmeye al lan bir d nem zerine yaz lm bir roman Belki de b t n bu olan bitenler yaln zca sezgiyle anla labilecek eylerdi bug ne kadar kitaplarda yazmayan hen z insan dilinde s ylenmeyen eyler Otuz k rk sene sonra sosyologlar bu d neme bak p yorumlar yapacak isimler koyacaklard lenler diyKu Diline yk nen T rki. Free Read Kuş Diline Öykünen - by Ayşegül Devecioğlu - Kuş Diline Öykünen, Ku Diline yk nen Ku Diline yk nen T rkiye nin yak n tarihinden belle imizden silinmeye al lan bir d nem zerine yaz lm bir roman Belki de b t n bu olan bitenler yaln zca sezgiyle anla labilecek eylerdi bug ne kadar k

 • Free Read Kuş Diline Öykünen - by Ayşegül Devecioğlu
  309Ayşegül Devecioğlu
Kuş Diline Öykünen

Comments Kuş Diline Öykünen

 1. Ku diline yk nen Ay eg l Devecio lu nun ilk kitab Bir 12 eyl l roman diyebiliriz kitap i in Ana hikaye darbe sonras siyasi harekete dahil olanlar n ya ad klar ve katland klar i kencelerin darbeden sonraki hayatlar na tesiri zerine kurulu denilebilir Kurgusu ak ll ca yap lm bu k sa romanda 2 ana karakter zerinden ilerliyor hikaye G lay ve Yavuz un hikayelerini birbirinden ba ms z bir ekilde okurken ilerleyen b l mlerde g zel ekillendirilmi kurgunun da sayesinde i i e ge i ine fark na varmadan ahi [...]


 2. Kitab daha nce okumay denemi ama ilk sayfas nda vazge ip kenara koymu tum Bazen noktalama i aretlerinin gereksiz kullan m ya da anlam n yitirmi bir devrik c mle kitaptan so umama neden olabiliyor Bir de o g nlerde noktan n ve nlem i aretlerinin en ok Louis Ferdinand C line a yak t n d n yordum B yle yapar m evet, vazge ti im baz kitaplar n zaman n n gelebilece ini bilerek onlar kenara koyar m Ku Diline yk nen yazar n ilk kitab ve sanki Orhan Kemal d l n bu kitap kazanmal ym gibi Bu sefer beni ya [...]


 3. 12 Eyl l d nemini anlatan en iyi kitaplar n ba nda geliyor , hem politik olarak , hem de insan psikolojisi olarak bir ok taraftan anlat lm.


 4. imdi bakt m, kitab okuyal neredeyse bir ay oluyor Tabii Cer Modern e gelecek yazarlar rendikten hemen sonra, gelmeye yak n param k mazsa diye kitaplar n hemen al p okumaya abal yorum.Ay eg l Devecio lu nun gelece ini rendi imdeDevam i in ankaradakitap