Ağlayan Dağ Susan Nehir

☆ Ağlayan Dağ Susan Nehir ↠ Ayşegül Devecioğlu ☆ Ağlayan Dağ Susan Nehir ↠ Ayşegül Devecioğlu - Ağlayan Dağ Susan Nehir, A layan Da Susan Nehir Yol yorgunudur ingeneler yerle ikli in imk ns z oldu unu bilir yerle ik hayat kekeleyerek ya arlar Ku Diline yk nen kitab n n yazar Ay eg l Devecio lu ndan bu kez ingenelere dair bir roman a a lar n

  • Title: Ağlayan Dağ Susan Nehir
  • Author: Ayşegül Devecioğlu
  • ISBN: 9789753425865
  • Page: 260
  • Format: Paperback

☆ Ağlayan Dağ Susan Nehir ↠ Ayşegül Devecioğlu - Ağlayan Dağ Susan Nehir, A layan Da Susan Nehir Yol yorgunudur ingeneler yerle ikli in imk ns z oldu unu bilir yerle ik hayat kekeleyerek ya arlar Ku Diline yk nen kitab n n yazar Ay eg l Devecio lu ndan bu kez ingenelere dair bir roman a a lar n

Ağlayan Dağ Susan Nehir, ☆ Ağlayan Dağ Susan Nehir ↠ Ayşegül Devecioğlu, Ağlayan Dağ Susan Nehir, Ayşegül Devecioğlu, A layan Da Susan Nehir Yol yorgunudur ingeneler yerle ikli in imk ns z oldu unu bilir yerle ik hayat kekeleyerek ya arlar Ku Diline yk nen kitab n n yazar Ay eg l Devecio lu ndan bu kez ingenelere dair bir roman a a lar n toplant yapt kasvetli k rda kocaman bir g kku a belirdi ylesine g zeldi ki onu ancak yalan yaratabilirdi smi ve y z olanlar ads z ve y zs z olana d n Yol yorgunudur ingenele. ☆ Ağlayan Dağ Susan Nehir ↠ Ayşegül Devecioğlu - Ağlayan Dağ Susan Nehir, A layan Da Susan Nehir Yol yorgunudur ingeneler yerle ikli in imk ns z oldu unu bilir yerle ik hayat kekeleyerek ya arlar Ku Diline yk nen kitab n n yazar Ay eg l Devecio lu ndan bu kez ingenelere dair bir roman a a lar n

  • ☆ Ağlayan Dağ Susan Nehir ↠ Ayşegül Devecioğlu
    260Ayşegül Devecioğlu
Ağlayan Dağ Susan Nehir

Comments Ağlayan Dağ Susan Nehir

  1. ok severek ba lad m bu roman n ortalar na geldi imde, e er Ay eg l Devecio lu nun baz yerlerinde ok sevdi im slubu olmasayd roman yar da b rakabilirdim Masalc taraf , st ne asl nda ok g zel olabilecek hikayeyi neden b yle kurgulam anlayamad m Anlat lmak istenen bir ingene kad n n, Naciye nin hikayesi Katman katman a maya al yor ama anlat c n n ne bu kad n n hikayesinin pe inde ko mas n n sebebi ge ti bana ne de tek tek anlat lan o masallarla hikayenin derinine dair bir merak olu tu slubunda ho u [...]


  2. ingeneler toplumdan d land gibi edebiyattan da d lanm anlad m kadar yla ingeneler hakk nda pek fazla kitap bulamad m benim de y llar nce okudu um bir kitap var ingenem kitab n konusu orta halli bir ailenin k z n n g z nden eve bak c yard mc olarak gelen ingene ve hayat ve masallar ve di er ingeneler ile ili kisikonu az i lenmi olmas ve ilgi ekicili i bak m ndan g zel ancak yazar deneysel kalm kurgu sizi al p g t rm yor, ite kaka gidiyor yer yer de her eyi anlatmayan al t i in konu da l yoryazar [...]